مرحله ۱ لیبره آفیس (LibreOffice) یا اپن‌آفیس (Open Office) را امتحان کنید: ابزارهای اداری متن‌بازی که در هر بستری قابل استفاده‌اند (حتی ویندوز). آن‌ها...

این مقاله سیاست‌هایی را برای تاثیرگذاری عمیق و پایدار تلاش‌هایی که برای ترویج نرم‌افزار آزاد در سطح دولت و به طبع آن هدایت کشور به سمت نرم‌افزار آزاد...

حکایت مهاجرت به نرم‌افزارهای آزاد / متن‌باز (Free and Open Source Software) هم حکایت سرویس مدرسه و دوچرخه است. بارها و بارها شنیده‌ایم که نرم‌افزار آز...

«نقش لاگ در پیشبرد دانش و اقتصاد» عنوان مقاله‌ای است که در اولین همایش ملّی اقتصاد مقاومتی دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش (آبان ۹۴) در قالب...

چهارمین جلسه لاگ ساوه برگزار شد آذر ۹۵

سومین جلسه لاگ ساوه برگزار شد آبان ۹۵

دومین جلسه لاگ ساوه برگزار شد مهر ۹۵

اولین جلسه لاگ ساوه برگزار شد مهر ۹۵

آموزش آزاد/متن‌باز

  1. همه

لاگ ساوه

جلسه چهارم لاگ ساوه

چهارمین جلسه لاگ ساوه برگزار شد آذر ۹۵

جلسه سوم لاگ ساوه

سومین جلسه لاگ ساوه برگزار شد آبان ۹۵

همکاران در ساوه

مفاهیم آزاد/متن‌باز

مهاجرت به آزاد/متن‌باز

اخبار تصویری

آخرین نظرات

اخبار تصویری

اسلایدر اخبار

بررسیهای برتر